รับฟังได้ ตั้งแต่เวลา 14:30น. - 16:00น. ทุกวันหวยออก
(ปกติจะออกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน)

 

ลิ้งค์ฟังหวย AM 891 KHz

 

((ลิ้งค์สำรอง)) ฟังหวย AM 891 KHz